Doelstelling

Samen brengen van Zelfstandige Ondernemers
Maak jezelf kenbaar. Door het organiseren van netwerkbijeenkomsten te Hoogvliet verwachten wij dat ZZP-ers en Ondernemers met elkaar in contact komen. Het opzetten van dit netwerk is belangrijk voor het ontstaan van Ondernemershuis Hoogvliet. Tijdens deze bijeenkomsten zullen er gespreksthema’s worden opgesteld.

Motiveren en ondersteunen van Ondernemers
Motivatie door benchmarks. Wij kunnen dagelijks leren om processen te verbeteren. Soms lijkt je probleem onoverzichtelijk maar kan een tip van een andere onderneming u afleiden tot het nemen van een verkeerde keuze, of het blijven hangen in onrust. Middels het netwerk van ondernemershuis Hoogvliet kunnen wij u op een breed vlak motiveren.

Hulp bij het starten van een onderneming
De praktische tips op een rijtje. Gezamenlijk hebben we een lang verleden met ondernemen. Nederland telt bijna een miljoen ondernemers. Een advies bij het opstellen van een ondernemingsplan kan inzage geven op het slagen van uw motivatie.

Ondersteuning bij het aan huren van een gebouw
Bedrijfspand huren of kopen? Wij werken nauw samen met ontwikkelende vastgoedeigenaren, leegstandsbeheerders en makelaars. Zo kunt u aangeven wat u wensen zijn en gezamenlijk kunnen wij hierbij adviseren.

Mensen vanuit de UWV helpen aan een baan
Duurzaamheid begint bij mensen.

Ondernemen en bewegen
Gezond ondernemen vraagt om te werken aan jezelf. Dagelijks zijn we van s ’morgens vroeg tot s ’avonds laat bezig met het vinden en uitwerken van de opdrachten. Door lichaamsbeweging naast de werkplek te creëren zal de Ondernemer hier sneller van gebruik maken. Het gezamenlijk sporten betekent sporten aan het netwerk.

Ondernemen en kinderopvang
Kinderen leren je flexibel te zijn. Een onderneming combineren met de zorg van thuis wonende kinderen is niet even gemakkelijk. De combinatie van een kinderopvang binnen Ondernemershuis Hoogvliet geeft u de vrijheid om uw kind hier zorgeloos over te dragen en als het u uitkomt weer op te halen. De betrokkenheid van een Pedagoog en een logopediste geeft uw kind de extra ondersteuning om mogelijk door te groeien tot “zelfstandig ondernemer”.

Ondernemen en educatie
Kennis de bron van slagen. De betrokkenheid van scholingsinstellingen is een onderdeel van Ondernemershuis Hoogvliet. Het organiseren van workshops voor de ZZP-ers zal voortkomen uit de gezamenlijke wensen en de bewegingen van de ondernemingen. Door het volgen van permanente Educatie worden er mogelijkheden gecreëerd voor certificeringen.

CONTACT INFORMATIE

Krammer 8
3232 HE Brielle
Telefoon: 0181 – 470 415
info@citybusinessbeheer.nl